Archiwa tagu: sztuka

ŁÓDŹ DESIGN FESTIVAL 2014

Plakaty_103 copyWspółczesny świat oglądany z perspektywy Zachodu to świat konsumpcjonizmu. A problemem dzisiejszego konsumenta jest raczej nadmiar niż niedobór. W tym świecie wszystko jest powszechnie dostępne i wszystko jest „fast” moda, jedzenie, kosmetyki, które mają działać szybko, bo nie mamy rano 20 minut na trzymanie odżywki na włosach. W takim pędzie, kiedy to konsument musi ciągle odtwarzać swoją tożsamość poprzez nabywanie nowych dóbr zgodnych z aktualnym katalogiem nie ma czasu na naprawy zepsutych i zużytych rzeczy. Uszkodzony mikser najpewniej wyląduje w koszu, podobnie jak dziurawa sukienka. Na naprawy czyszycie nie ma czasu, nie bardzo mamy też umiejętności w tym kierunku. Nowe, świeże podejście do zepsutych przedmiotów pokazała ostatnio bardzo interesująca wystawa towarzysząca łódzkiemu festiwalowi designu. Brave Fixed Word promował specjalną platformę wymiany wiedzy o majsterkowaniu i naprawach. Działania oparte na modelu Fablabów czy kafejek renowacyjnych. Celem jest propagowanie aktywnego udziału w procesie tworzenia, pogłębianie doświadczeń i kompetencji oraz inspirowanie do samodzielnego majsterkowania. Świadomość i wiedza o budowie rzeczy i ich działaniu. Nadawanie rzeczom drugiego życia, poprzez naprawianie lub nawet przetwarzanie w innych procesach twórczych. Idea ta nawiązuje płynnie do tofflerowskiej koncepcji prosumenta. Czyli konsumenta, który przejmuje pewne funkcje producenta np. samodzielnie składają zakupione meble czy właśnie naprawia uszkodzony mikser.

Opisany problem poruszony był tylko przez jedną z wystaw festiwalu Łódź Design a na tegoroczną edycję składa się ich około 90. Każde warte zatrzymania. Cały festiwal cieszy się coraz większą popularnością. A Łódź – miasto organizujące, coraz mocniej wraca do swoich artystycznych tradycji i coraz skuteczniej pracuje na wizerunek miasta sztuki.

1(źródło: http://lodzartcenter.com/pl/o-lac/)

2(źródło: http://dmy-berlin.com/en/festival_2013/central_exhibition/%C5%82%C3%B3d%C5%BA-design-festival)

Kompleksowa produkcja reklamowa – www.cpr.pl
Tektoora jest dobra na wszystko – www.tektoora.com