Archiwa tagu: reklama a internet

Tradycyjna reklama a Internet

Co jest domeną XXI wieku? Oczywiście Internet, społeczeństwo informacyjne oraz wiele zjawisk społecznych powstałych w wyniku nieograniczonej możliwości pozyskiwania oraz zamieszczania informacji w sieci.
Sfera życia o tak dużej swobodzie musiała w krótkim czasie przyciągnąć rzeszę użytkowników z całego świata. A w miejscu, gdzie pojawia się duża grupa ludzi, pojawia się również potencjał reklamowy. W Internecie dostrzeżono go bardzo wcześnie i pierwotnie został on wykorzystany do mailingu, jednak prawdziwy rozkwit reklamy w sieci nastał wraz z rozwojem przeglądarek internetowych, umożliwiających publikowanie przekazów reklamowych w formie graficznej.

Duża dynamika przyrostu internautów, powstanie wirtualnych społeczności oraz wykorzystanie Internetu do codziennych czynności, takich jak zakupy czy przelewy internetowe, przekształciła sieć w nowe miejsce walki o uwagę klienta. Możliwość zaistnienia, przekształciła się w konieczność bycia. W krótkim czasie okazało się, że szybki rozwój Internetu stworzył zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi informatyczne. A miejsce wcześniej traktowane jako uzupełnienie innych działań firm, stało się samodzielną przestrzenią, w której zaczął funkcjonować w pełni wirtualny biznes, skupiający działania w sieci oraz kierujący ofertę tylko do ludzi korzystających z Internetu.

Reklama internetowa zyskała na atrakcyjności, szczególnie w perspektywie małych przedsiębiorców. Otworzyła możliwość zaprezentowania oferty masowemu odbiorcy, przy poziomie kosztów możliwym do poniesienia przez większość firm. Oprócz samej ceny, dobrze zaplanowana oraz przeprowadzona reklama w sieci, umożliwia precyzyjne dotarcie do grup targetowych. Na tak dużą dokładność w planowaniu odbiorców nie można sobie pozwolić w przypadku akcji przeprowadzanych w tradycyjnych mediach. Tak więc, rzeczywisty koszt dotarcia do klienta przy wykorzystaniu prasy, radia czy telewizji jest dużo wyższy.

Wykorzystując obowiązujące trendy, czy możliwa jest reklama firmy opierająca się jedynie o komunikację w Internecie? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Ponieważ wiele zależy od branży w jakiej działa oraz skali, z jaką chce pozyskać rynek. Oczywiście istnieje na rynku wiele przedsiębiorstw, wykorzystujących Internet jako jedyny kanał komunikacji z klientami, rodzi to jednak kilka podstawowych problemów.

Po pierwsze, bariera psychologiczna: brak możliwości bezpośredniego kontaktu. Oddziaływać może na klienta dużym dyskomfortem, zniechęcającym do skorzystania z usług firmy. Po drugie: pomimo ciągle powiększającego się grona internautów (według najnowszego raportu w 2012r z sieci korzystało 64% polskiego społeczeństwa) po 60 roku życia, następuje gwałtowny spadek (do 22%) osób wykorzystujących Internet. Stąd wniosek, że oferta dla osób po sześćdziesiątym roku życia obecna tylko w sieci, pominie większość grupy docelowej.

Podsumowując: chcąc pozyskać dużą część mocno konkurencyjnego rynku oraz stać się pełnowartościowym graczem na arenie ogólnokrajowej, obiektywnie koniecznym rozwiązaniem wydaje się być połączenie działań internetowych z tradycyjną reklamą w prasie, mediach czy telewizji, zajmującej nadal dużą część uwagi w ciągu naszego dnia.