Archiwa tagu: formy przestrzenne

Nowe oblicza reklamy miejskiej

Niedawno pisaliśmy o przyszłości reklamy miejskiej. Z jednej strony obecność reklamy stanowi o tożsamości miasta, a z drugiej tolerancja na jej obecność w obecnej formie maleje.

fbads_featuredWszystko zależy od jakości reklamy. Z oczywistych względów twórcy stawiają na wyróżnienie. Chcą aby ich produkt reklamowy: baner, szyld, pylon, kaseton, wyróżniał się spośród innych. Oczywiście można prostymi, banalnymi środkami uzyskać ten efekt. Używając jaskrawych kolorów, prowokacyjnych tematów, wielkiego formatu. Jednak dziś nie chodzi tylko o widoczność. Dzisiejszy konsument jest świadomy gry rynkowej i oczekuje czegoś więcej niż migającego po oczach wielkiego neonu, żeby tylko na niego spojrzeć. Te napięcia związane z przeciążeniem miast brzydkimi, szpecącymi banerami, zepsutymi kasetonami, które kończą żywotność po miesiącu, przesytem konsumentów i coraz częściej pojawiającymi się regulacjami prawnymi dotyczącymi przestrzeni muszą zrodzić nową jakość.

 

OBI-Renovated-Billboards-3 OBI-Renovated-Billboards-4 OBI-Renovated-Billboards-5 OBI-Renovated-Billboards-6

Pewnym przejawem szukania nowej drogi jest kampania marki OBI.

Zamiast baneru, szyldu, billboardu twórcy kampanii dla OBI przygotowali renowację fragmentu elewacji budynków miejskich. Jest to przykład użycia produktów, które sprzedaje OBI. Wskazania, że nasze otoczenie może wyglądać lepiej. Pomysł na pewno innowacyjny i zwracający uwagę.

Więcej informacji na cpr.pl i tektoora.com

Materiały POS, stadny, ekspozytory – w modelu AIDA

Każde działanie marketingowe musi opierać się na wiedzy o konsumencie. To jego decyzje są podstawą wszelkich działań na rynku. Konsumpcja opiera się na potrzebach. Od potrzeb fizycznych, zawiązanych z odżywianiem i zaspokojeniem potrzeb życiowych, po potrzeby – nazywane potocznie – wykreowanymi.

fęk

Reklama oddziałuje na konsumentów za pomocą mechanizmów, które opisuje model Aida. Model Aida – ta formuła została stworzona przez E.K Stronga w 1925 roku i stanowi do dzisiaj podstawowy model, zgodnie z którym konstruowane są reklamy.

Model ten wyjaśnia psychologiczne podstawy reklamy.

Skrót AIDA, zbudowany jest z określeń, które wyjaśniają to oddziaływanie.

Attention – przyciągnąć uwagę

Interest – zainteresować produktem

Desire – wywołać pragnienie zakupu

Action – pobudzić działanie do zakupu

Zgodnie z powyższym pierwszym krokiem działania reklamy jest, zwyczajne przyciągnięcie uwagi. Reklama potrafi zadziwić, zachwycić, rozbawić, zainteresować. Komunikat jest nastawiony na zaistnienie w świadomości odbiory. Kolejny etap to wzbudzić zainteresowanie produktem, to wiąże się z włączeniem świadomości konsumenta. Nie raz przecież uznajemy reklamę za interesującą, zupełnie nie wiedząc co jest jej przedmiotem.

Następną reakcją jaką modelowo powinna wywołać reklama to pragnienie posiadania produktu. Przeświadczenie, że ten produkt zaspokoi naszą potrzebę lub umożliwi osiągnięcie stanu przyjemności jaki wywołała reklama – to istotny cel reklamy. A na końcu zmotywować nas do zakupu. Przekonanie konsumenta do zakupu produktu lub usługi, zdeterminowanie go do zrealizowania odczuwanego pożądania jest więc kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w postaci sprzedaży produktu.

Wszelkie produkty reklamowe, fizyczne wytwory reklamy muszą spójnie nawiązywać do całej strategii i kampanii marki. Muszą tworzyć spójny przekaz.

To ważne elementy budujące wizerunek firmy i marki. Muszą być wykonywane z pełną konsekwencją. Te wytwory również podlegają modelowi AIDA.

Wszelkie materiały POS, standy, ekspozytory, kasetony i elementy reklamy świetlnej również mają za cel przyciągnąć uwagę. Ich zadaniem jest także zainteresować produktem, wywołać pragnienie zakupu i pobudzić do działania. To one w przestrzeni miasta, sklepu czy innej przestrzeni komercyjnej, np. galerii handlowej komunikują przekaz marki. Materiały POS znajdujące się w przestrzenie sprzedaży bezpośrednio komunikują do klienta. Bardziej niż jakikolwiek inny przekaz mają moc pobudzania do działania i zwykłego sięgnięcia po produkt.

Więcej o materiałach POS poczytasz ma stronie www.cpr.pl

oraz stronie www.tektoora.com