Sztuka w mieście

W mieście prócz oznakowań o charakterze reklamowym spotykamy też sztukę. Występuje ona w rożnej formie od architektury do form bardziej bezpośrednich jak rzeźby miejskie.

murale_reklamowe_i_inne-mural_fryderyk_chopin_tamka

Współczesne miasta otwierają się na społeczności. Więcej jest przychylności dla oddolnych ingerencji w wygląd miasta. Efektem tego są coraz częściej spotykane murale miejskie na ścianach kamienic i starych murach.

bilde

 

We Wrocławiu od kilku lat aktywnie działają artyści aby przestrzeń miejska była ładna i przyjazna dla mieszkańców. Jeden z nich L.U.C. działania na rzecz miejskiej przestrzeni zorganizował pod szyldem „Pospolite Ruszenie”. Miały one na celu usunięcie z miasta brzydoty. W ramach akcji podejmowano różne przedsięwzięcia, także we współpracy z urzędnikami, jednym z nich było malowanie bloków na jednym z wrocławskich osiedli.

4

Miasto jest przestrzenią społeczną, wiąże się nie tylko z pojęciem estetyki, ale także ze wszystkimi aspektami humanistycznymi, wpływa na relacje i zachowania społeczne. Kształtując tą przestrzeń tworzy się nie tylko jej wygląd i funkcje, ale także organizuje się życie społeczności.

 z15247367Q,Marcin-Plocharczyk-przed-muralem---Sztuka-zbrodni-

Na ściance przy Liceum przy wrocławskiej Galerii Dominikańskiej od 2011 wieszane są reprodukcje obrazów w wielkim formacie. W gąszczu różnych komunikatów można zatrzymać się na chwilę. Ostanie edycje wykonywane i montowane są przez Centrum Produkcji Reklamowej.IMAG0692   290002BSV1FG1QN2CJ-C209 44-jpg 2695.3 709108-mural-657-323  z2345783QIMG_1793 LUBLIN  Waliców_14_Warszawa_05

Więcej informacji na www.cpr.pl i www.tektoora.com